Podcast

194. Depressionen i Premier League

Avsnitt/länk: Depressionen i Premier League

Innehåll:

  • Färgstarke Svensson
  • Syndarens bikt och hån
  • Lyssnarfrågor
  • Vem där
  • Man City –  Chelsea
  • PL-trippeln
Medverkande:

Dennis Kjellin, Anders Ryhn, Jörgen Söderberg, Pär Svensson, Fredrik Gustavsson

194